Specjaliści

Mgr Sylwia Wysocka – Sollich

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Uzyskała Certyfikat Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Certyfikat Mediatora Pomorskiego Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej. Pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie psychologii: jest wpisana do wykazu instytucji oraz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

Pracowała jako wykładowca psychologii w Gdańskich Szkołach Medycznych.

Mgr Sylwia Wysocka-Sollich Zdobywała doświadczenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej (gdzie przewodniczyła zespołowi opiniującemu), ośrodkach pomocowych, szkołach i przedszkolach specjalnych. Obecnie jest kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku i pracuje w Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych w Gdańsku. Należy do Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Psychologów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przyjmuje Pacjentów w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku.

Zajmuje się przede wszystkim:

  • pomocą psychologiczną w sytuacjach trudnych (m.in. w przypadku kryzysu osobistego lub rodzinnego);
  • rodzinną diagnostyką psychologiczną (w tym mediacjami, pomaga też rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych);
  • diagnostyką zaburzeń psychicznych i emocjonalnych;
  • mediacjami w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i par.

Mindhealth logo