Specjaliści

Lek. Paulina Putko – Stawiecka

Lekarz Paulina Putko - Stawiecka w 2011 roku została absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rok później rozpoczęła specjalizację w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży. Odbyła liczne szkolenia i staże, które wchodziły w plan realizacji specjalizacji. W roku 2016 przeniosła się na Oddział Kliniczny Wieku Rozwojowego w SPDSK w Warszawie gdzie kontynuowała naukę wybranej specjalności. W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła także pięcioletnie szkolenie całościowe podyplomowe systemowo-psychodynamiczne, którego organizatorem była Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie.

Posiada szerokie kwalifikacje w diagnostyce dzieci pod kątem spektrum autyzmu, które zdobyła w specjalistycznych, renomowanych ośrodkach, np. Centrum Adesse, Fundacji SYNAPSIS, Poradni dla Osób z Autyzmem Effatha.

Jest współtwórcą standardów współpracy specjalistów psychiatrów i psychologów w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie, gdzie aktualnie pracuje.

Zakres pracy obejmuje diagnostykę i leczenie zaburzeń psychotycznych, odżywiania, lękowych, nastroju, obsesyjno-kompulsyjnych. Specjalizuję się w pomocy pacjentom zmagającym się z całościowymi zaburzeniami, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeniami koncentracji uwagi.

Mindhealth logo