Specjaliści

Mgr Patrycja Wosik-Wesołkowska

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi,
 • parami,
 • rodzinami,
 • prowadzi grupy terapeutyczne.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach detoksykacyjnych, oddziałach dziennych oraz stacjonarnych leczenia uzależnień prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Prowadziła zajęcia warsztatowe dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach propedeutyki medycyny uzależnień. Pracuje w nurcie integratywnym łącząc podejście humanistyczno-doświadczeniowe, poznawczo-behawioralne i psychodynamiczne. Pomaga osobom uzależnionym również z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, osobom w stanach depresyjnych, nerwicowych i z zaburzeniami osobowości.

Obszary specjalizacji:

 • bezsenność,
 • DDA, DDD, współuzależnienie,
 • depresja,
 • fobie,
 • interwencja kryzysowa,
 • fobia społeczna,
 • mobbing,
 • molestowanie,
 • ataki paniki,
 • nerwica natręctw,
 • ortoreksja,
 • problemy małżeńskie/par, problemy rodzinne, problemy seksualne,
 • problemy związane z piciem alkoholu,
 • przemoc,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • tiki i zespół Tourette’a,
 • uzależnienia/nałogi behawioralne (m.in. hazard, internet, gry, zakupy, telefon komórkowy),
 • uzależnienie od leków,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem, zespół stresu pourazowego.
Mgr Patrycja Wosik-Wesołkowska