Specjaliści

Mgr Natalia Pyclik

Magister Natalia Pyclik jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Psychologia, Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku Psychologia Transportu z elementami psychodiagnostyki, a aktualnie jest w trakcie czteroletniego całościowego kursu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej również na SWPS w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe rozwijała w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej na oddziałach somatycznych, na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej GCM oraz prowadząc szkolenia w dziedzinie psychogeriatrii, efektywnej komunikacji z pacjentem oraz interwencji kryzysowej dla pracowników placówek medycznych. Udzielała wsparcia pacjentom onkologicznym i kardiologicznym prowadząc dla nich wykłady i warsztaty. Aktualnie zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną pacjentów na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco rozwija biorąc udział w konferencjach, szkoleniach, kursach, warsztatach, projektach z zakresu zdrowia psychicznego, diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Udziela wsparcia i pomocy społeczności LGBTQIA oraz seniorom. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Przyjmuje osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, snu, nastroju, odżywiania, obsesyjno-kompulsyjne, osobowości. Pomaga pacjentom zmagającym się z traumą, żałobą, kryzysem, uzależnieniami behawioralnymi, trudnościami seksuologicznymi, dolegliwościami psychosomatycznymi, problemami w funkcjonowaniu codziennym oraz z bólem przewlekłym. Specjalizuje się w pomocy pacjentom kardiologicznym, onkologicznym, neurologicznym, z zaburzeniami hormonalnymi, chorobami nerek, chorobami zakaźnymi i chorobami autoimmunologicznymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit „J-elita”, w związku z czym udziela wsparcia osobom cierpiącym na chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz na zapalenie jelita grubego.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanego superwizora.

Mindhealth logo