Specjaliści

Mgr Monika Kowal

Magister Monika Kowal obroniła tytuł naukowy na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia na uniwersytecie SWPS oraz czteroletni kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Umiejętności praktyczne zdobyła na stażach zawodowych w Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie, w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZ ZOZ „Solec”, w Centrum Psychoterapii CBT - EDU oraz w placówkach udzielających pomocy seniorom z zaburzeniami neurodegenaracyjnymi. Pracowała m.in. w Istytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Akademickim Centrum Medycznym w Fundacji „Nowe Horyzonty”. Obecnie pracuje na Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Udziela wsparcia w przypadku depresji, utraty sensu życia, w stanach lękowych, niskiej samoocenie oraz w trakcie kryzysu wartości. Pomaga w sytuacjach kryzysowych, takich jak żałoba, utrata sprawności, zmiany życiowe. Jest oparciem dla osób przewlekle i terminalnie chorych oraz dla ich bliskich. Szczególnie interesuje się psychoonkologią, wspierając osoby zmagające się z chorobą onkologiczną. Pomaga pokonać przewlekły stres oraz uczy sposobów radzenia sobie ze stresem. Zajmuje się pacjentami walczącymi z wewnętrznymi kryzysami, problemami w związkach, wypaleniem zawodowym oraz problemem współuzależnienia.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo