Specjaliści

Mgr Marta Frankiewicz

Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest też absolwentką podyplomowych studiów z Przygotowania Pedagogicznego na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Obecnie odbywa całościowy kurs psychoterapii w nurcie integratywnym we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Rozwoju Psychoterapii.

Doświadczenia zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży w Centrum Zdrowia Dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Top w Warszawie oraz w trakcie pracy w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z Autyzmem oraz Centrum Terapii Promitis. Prowadziła konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z autyzmem, a także wspierała ich rodziców podczas spotkań i szkoleń psychoedukacyjnych. We współpracy z zespołem diagnostycznym zajmowała się też rozpoznawaniem całościowych zaburzeń rozwoju. Obecnie wspiera uczniów szkoły podstawowej i liceum doświadczających trudności emocjonalnych i motywacyjnych.

W MindHealth Racławicka przyjmuje Pacjentów powyżej 3. roku życia. Pomaga m.in. w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z koncentracją lub zachowań opozycyjno-buntowniczych. Wspiera też rodziców dzieci i młodzieży.

Mgr Marta Frankiewicz