Specjaliści

Mgr Marta Dutkowska

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a studia licencjackie na University of Toronto. Aktualnie odbywa 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Jest także absolwentką Studiów Podyplomowych z Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Studiów Podyplomowych „Coaching for Life and Business” w GWSH oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie przyjmuje Pacjentów dorosłych, a także dzieci i młodzież. Prowadzi poradnictwo specjalistyczne, coaching, psychoedukację oraz terapię osób dorosłych i młodzieży.

Jej specjalnością są:

  • problemy emocjonalne,
  • trudności w relacjach partnerskich i rodzinnych oraz trudności wychowawcze,
  • kryzysy sytuacyjne i rozwojowe,
  • doświadczanie przemocy w rodzinie.

Mgr Marta Dutkowska ma doświadczenie w działaniach o charakterze interwencyjnym i terapeutycznym zdobywane w trakcie pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadziła grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla rodzin zastępczych. Pracowała także w korporacjach jako trener.

Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach i warsztatach, m.in. w zakresie:
pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, alkoholizmu i zjawiska współuzależnienia, zarządzania konfliktem, zaburzeń lękowych, depresji oraz komunikacji interpersonalnej.

Mówi po angielsku i niemiecku.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo