Specjaliści

Mgr Marcin Tankielun

Dyplomowany psycholog, a także psychoteraputa poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. Ukończył Szkołę Analizy Transakcyjnej w Poznaniu jako wstęp do kursu psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej oraz kurs testów niestandardowych tworzenia modeli w Polskiej Pracowni Testów Psychologicznych.

Jego doświadczenie w pracy psychologicznej z Pacjentami pochodzi m.in. z placówek Ministerstwa Zdrowia: medycyny pracy, gdzie przeprowadzał konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe i badania wstępne z pełną diagnostyką. Miał tam też okazję prowadzić warsztaty dotyczące profilaktyki stresu i treningi umiejętności psychospołecznych. Mgr Marcin Tankielun pracował również w Zakładzie Ośrodków Wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i działał jako psycholog przeprowadzający podwójną diagnozę w stowarzyszeniu.

Na co dzień pracuje z osobami cierpiącymi na nerwicę, depresję, fobie, lęki i przewlekły stres. Przeprowadza też interwencje kryzysowe i pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. W relacji z Pacjentem stawia przede wszystkim na empatię, porzucanie starych schematów myślenia i zastępowania ich nowymi, bardziej efektywnymi. Poddaje się stałej superwizji i przestrzega kodeksu etyki psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mgr Marcin Tankielun