Specjaliści

Mgr Małgorzata Kowalska

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku Psychologia kliniczna oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok.

Zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując m.in. w Szpitalu MSWiA w Otwocku, Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Syntonia w Otwocku, a także w dwóch klubach abstynenta.

Mgr Małgorzata Kowalska stale rozwija swoją wiedzę i kompetencje. Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych, m.in. Podstawy Dialogu Motywującego, Terapia schematów, Terapia uzależnień behawioralnych, Przywiązanie czy uwiązanie.

Przyjmuje Pacjentów powyżej 18. roku życia. W MindHealth przy ul. Myśliborskiej prowadzi psychoterapię uzależnień i współuzależenień, pomaga też osobom dotkniętym syndromem DDA.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo