Specjaliści

Mgr Małgorzata Kiczko

Specjalista zajmuje się:

 • młodzieżą 14 -18 lat,
 • dorosłymi,
 • rodzinami.

Obszary specjalizacji:

 • bezsenność,
 • fobia społeczna,
 • fobia szkolna,
 • depresja,
 • ataki paniki,
 • problemy rodzinne,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia związane ze stresem.

Kwalifikacje i doświadczenie:
jest pedagogiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie nauki. Ma wykształcenie pedagogiczne w zakresie Resocjalizacji oraz Profilaktyki i Terapii Uzależnień, dzięki nauce w Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Fundacji ETOH oraz Specjalistyczne Szkolenie w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Fundację FENIX, a także inne kursy i szkolenia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Obecnie jest w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT – EDU w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując dziewięć lat w ośrodkach młodzieżowych jako wychowawca oraz siedem lat w ośrodku pomocy społecznej, gdzie wspierała osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Od dwóch lat pracuje jako pedagog w stołecznym zespole szkól licealnych i technicznych, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne z młodzieżą i zajęcia oraz współpracuje z rodzinami uczniów. Od trzynastu lat pełni funkcję społecznego kuratora rodzinnego.

W swojej pracy główny nacisk kładzie na stworzenie komfortowej relacji z Pacjentem oraz stworzenie atmosfery opartej na poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo