Specjaliści

Mgr Magdalena Sabała Da Silva

Mgr Magdalena Sabała Da Silva - psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, interwent kryzysowy i coach. Absolwentka Psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie.

Kształciła się w czteroletniej Szkole Psychoterapii w nurcie integratywnym w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii, szkolenie specjalistyczne z Interwencji Kryzysowej i certyfikowane szkolenia w zakresie Terapii Par. Jest w trakcie szkolenia Somatic Experiencing (SE). Jest również Coachem.

Mgr Magdalena Sabała Da Silva specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi trudności w życiu osobistym i zawodowym, w kontaktach interpersonalnych, w codziennym funkcjonowaniu, w radzeniu sobie z lękami i stresem. Pracuje z osobami LGBTQiA, z osobami zagrożonymi wykluczeniem, po doświadczeniach traumatycznych, z uchodźcami, z osobami na emigracji. Specjalistka pomaga także parom w kryzysie.

Jej podejście terapeutyczne jest oparte na integracji różnych nurtów w terapii indywidualnej i dla par, takich jak: Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS), Terapii traumy EMDR, Felt sens: Focusing i Somatic Experiencing (SE). Pracuje również w nurcie Porozumienia bez Przemocy – Komunikacji Empatycznej (NVC).

Przyjmuje Pacjentów od 18 roku życia.

Doświadczenie zawodowe: 

 •  Oddział Całodobowy w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM);
 • Oddział Dzienny w III Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii (IPIN);
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim;
 • Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu Humanistycznego SWPS;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie;
 • Domy Pomocy Społecznej;
 • Ośrodki Wspomagania Rodziny;
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego;
 • Prywatny Gabinet.

Szkolenia i kursy m.in.:

 • studia podyplomowe - Psychotraumatologia;
 • szkolenie specjalistyczne - Interwencja Kryzysowa;
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie Terapii Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) indywidualnej i dla par;
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS) indywidualnej i dla par (IFIO);
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie Terapii traumy EMDR,
 • i inne.

Obszary działania:

 • poczucie braku sensu życia;
 • wypalenie zawodowe;
 • mobbing;
 • lęki, ataki paniki, stres;
 • bezsenność;
 • objawy psychosomatyczne;
 • obniżony nastrój;
 • doświadczenia traumatyczne;
 • interwencja kryzysowa
 • LGBTQIA+
 • i wiele innych
Mgr Magdalena Sabała Da Silva