Specjaliści

Mgr Magdalena Bicka-Capała

Specjalista zajmuje się:

 • młodzieżą 16-18 lat,
 • dorosłymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Studiów Podyplomowych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej na UMCS. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w MABOR akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zrealizowała program czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej (neuropsychologia kliniczna) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła wiele staży klinicznych, w tym w Dziennym Otwartym Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN, Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie MCN-Zagórze, oraz dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego przy SWPS. 

Psychoterapeutycznie pracuje od 12 lat, inspirując się nurtami systemowym i psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje, a pracę poddaje systematycznej superwizji. W obszarze diagnozy psychologicznej ma wieloletnie doświadczenie i uprawnienia do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, a także do orzekania w zakresie psychologii transportu.

Obszary specjalizacji:

 • anoreksja, bulimia,
 • depresja,
 • fobia szkolna,
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk separacyjny,
 • lęk społeczny,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją,
 • problemy małżeńskie/problemy par/problemy rodzinne,
 • psychoedukacja rodziców,
 • psychogeriatria,
 • samookaleczenia,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • stany lękowe,
 • stres,
 • trudności w nauce,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe inne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • diagnostyka/testy psychologiczne
 • zaświadczenia do uzyskania pozwolenia na broń.
Mindhealth logo