Specjaliści

Mgr Magdalena Białobrzeska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, ukończyła też biologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc terapię i diagnozując Pacjentów m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, poradni dla dzieci i młodzieży InRelatio oraz Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

Ma uprawnienia do prowadzenia psychoterapii dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się zwłaszcza w pomocy osobom z zespołem Aspergera.

Ukończyła kursy i szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu różnego rodzaju testów diagnostycznych (Skala Inteligencji Stanford-Binet, WISC-V, ASRS, ADOS-2, Conners-3). Obecnie jest w trakcie szkolenia przygotowującego do prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej.

Prowadzone terapie

Mgr Magdalena Białobrzeska