Specjaliści

Mgr Klaudia Krzynówek

Magister Klaudia Krzynówek jest absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Psychologia o specjalności sądowej i klinicznej. Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie socjoterapeuty, który uzyskała na dwuletnim studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie uczęszcza do czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pracowała w pomocy społecznej i poradniach zdrowia psychicznego, gdzie nabywała doświadczenie w diagnozach, interwencjach oraz terapiach psychologicznych. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym, które zmagają się z zaburzeniami adaptacyjnymi, z problemami rozwojowymi, z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. W pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta opartym na psychodynamicznym zrozumieniu i relacji terapeutycznej.

Prowadzi psychoterapię, terapię i konsultacje dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo