Specjaliści

Mgr Kinga Rochala

Psycholog i psychoterapeutka, kierownik Oddziału Psychoterapii Uzależnień w szpitalu MindHealth. Mgr psychologii ze specjalnością psychoterapii i terapii seksualnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zdobywała w ośrodkach readaptacyjno- rehabilitacyjnych, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodku leczniczym dla osób chorych HIV/AIDS, poradniach leczenia uzależnień i współuzależnienia, w szpitalach (m.in. oddział leczenia uzależnień, oddział leczenia zaburzeń nerwicowych). Okresowo pełniła funkcje kierownika oddziału. Od 2018 roku związana jest z Mazowieckim Szpitalem MindHealth.

Pomaga osobom dorosłym, konsultuje też pary i rodziny oraz prowadzi grupy terapeutyczne. Jej obszary specjalizacji to m.in.:

Prowadzone terapie

Mgr Kinga Rochala