Specjaliści

Mgr Katarzyna Skonieczna

Specjalista przyjmuje:

  • dzieci od 4. roku życia,
  • młodzież do 18 lat.

Wykształcenie i kompetencje:

15-letnia praktyka zawodowa w tych specjalnościach na stanowiskach pedagoga specjalnego oraz logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w szkole i przedszkolu. Posiada bogate doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w zachowaniu i uczeniu się oraz z zaburzeniami mowy oraz jako pedagog wspierający. Pracuje w oparciu o autorskie programy zajęć. Posiada umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz doświadczenie w komunikacji interpersonalnej potrzebnej w pracy z dziećmi i rodzicami.
Uprawnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ryzyka zachorowania, chorymi i niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, na różnych etapach kształcenia w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Obszary specjalizacji:

  • autyzm,
  • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
  • mutyzm wybiórczy,
  • zaburzenia mowy,
  • zespół Aspergera.
Mindhealth logo