Specjaliści

Mgr Katarzyna Rynkiewicz

Psycholog i psycholog dziecięcy oraz dla młodzieży: przyjmuje Pacjentów od 7. do 18. roku życia, a także osoby dorosłe. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej indywidualnej oraz rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS. 

Mgr Katarzyna Rynkiewicz zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. na oddziale młodzieżowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku oraz w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych. Od kilku lat pracuje w szkołach jako psycholog i trener Treningu Umiejętności Społecznych.

Wspiera dzieci od 7 r.ż. oraz młodzież. Pomaga też ich rodzicom, wzmacniając ich kompetencje wychowawcze. Dzięki pracy w szkole ma aktualną wiedzę dotyczącą wyzwań stojących obecnie przed dorastającą młodzieżą oraz potrzebne doświadczenie. Przyjmuje także Pacjentów dorosłych.

Obszar jej działania to m.in. pomoc osobom doświadczającym trudności emocjonalnych i rozwojowych, nadmiernego stresu, problemów w relacjach i codziennym funkcjonowaniu, przeżywającym kryzysy życiowe bądź tym, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń.

Ukończyła szkolenie z psychoterapii — w MindHealth prowadzi terapię w nurcie systemowym.

Mgr Katarzyna Rynkiewicz