Specjaliści

Mgr Katarzyna Reiss-Duran

Psycholog i psychoterapeuta, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna). Ukończyła także Szkolenie zaawansowane Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach STSR oraz studia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas staży klinicznych w Szpitalu Wolskim oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała też w poradniach, szkołach i przedszkolach.

W MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego pomaga dzieciom i młodzieży:

 • w trudnej sytuacji życiowej (np. po śmierci kogoś z rodziny, rozstaniu rodziców, przy doświadczeniu przemocy fizycznej lub psychicznej, po przeprowadzce lub w trakcie przewlekłej choroby wymagającej hospitalizacji);
 • wykazującym niepokojące zachowania (m.in. długotrwały smutek, nadmierna nieśmiałość lub wycofanie, agresja, brak zabawy, nienawiązywanie kontaktów rówieśniczych);
 • z zaburzeniami rozwojowymi, zachowania i lękowymi (m.in. ADHD, mutyzm, spóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera).

Prowadzi także warsztaty i konsultacje dla rodziców.

Mgr Katarzyna Reiss-Duren jest m.in. Certyfikowanym Trenerem TUS I-szego i II-giego stopnia, terapeutą Play Therapy, Trenerem Umiejętności Psychospołecznych oraz Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców.

Dba o ciągły rozwój. Niektóre ukończone przez nią kursy i szkolenia to:

 • Objawy psychosomatyczne dzieci i młodzieży. Szkolenie dla profesjonalistów;
 • Psychokosmos-psychoterapia CBT zintegrowana z bajkoterapią;
 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w terapii uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży;
 • Zaparcia nawykowe i moczenie. Szkolenie dla profesjonalistów;
 • Self-reg dla specjalistów;
 • Stosowana Analiza Zachowani;
 • Terapia uzależnień;
 • Diagnoza Psychologiczna Rodziny;
 • Kryzys psychiczny- lęk. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Mindhealth logo