Specjaliści

Mgr Katarzyna Kalinowska

Specjalista zajmuje się:

 • dziećmi 0-14 lat,
 • młodzieżą 14-18 lat,
 • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

 • ADD,
 • ADHD,
 • anoreksja, bulimia, ortoreksja i inne zaburzenia odżywiania się,
 • autyzm,
 • bezsenność,
 • DDA (syndrom dorosłych dzieci alkoholików), DDD, współuzależnienie,
 • depresja,
 • fobie i lęki (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia),
 • mutyzm wybiórczy,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • onanizm dziecięcy,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia psychotyczne — w tym schizofrenia,
 • wsparcie w okresie rozwodu,
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
 • zaburzenia zachowania,
 • zespół Aspergera,
 • PTSD (zespół stresu pourazowego),

Prowadzone terapie

Mgr Katarzyna Kalinowska