Specjaliści

Mgr Katarzyna Głuszek

Magister Katarzyna Głuszek psycholog oraz trener. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych. Aktualnie uczestniczy w całościowym, 4-letnim kursie przygotowującym do otrzymania certyfikatu psychoterapeutycznego, posiadającego akredytację PTPd i PTP, organizowanego przez Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje jako trener w szkole dla rodziców i wychowawców, gdzie udziela konsultacji wychowawczych i prowadzi warsztaty grupowe dla rodziców. Od kilku lat jest związana ze Specjalistyczną Poradnią OPTA, gdzie w formie zarówno indywidualnej, jak i grupowej, udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom.

W centrum jej zainteresowania znajduje się praca o charakterze terapeutycznym z dziećmi od 5 roku życia oraz młodzieżą. Udziela wsparcia dzieciom, które doświadczają trudności takich jak zaburzenia depresyjne, lękowe, problemy związane z wiekiem dojrzewania, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość oraz problemy z adaptacją w grupach rówieśniczych. Pomaga w trudnościach związanych z przejściem przez kolejne etapy rozwoju oraz w traceniu lub podejmowaniu nowych ról społecznych. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, których wspiera w problemach wychowawczych oraz pomaga w trudnościach w relacjach z dziećmi. Pracuje również z rodzicami dzieci mających trudności rozwojowe.

Mindhealth logo