Specjaliści

Mgr Karolina Napierała

Magister Karolina Napierała jest dyplomowanym logopedą, neurologopedą oraz polonistą. W roku 2009 ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych z logopedii na UKSW (2010) oraz neurologopedii na Uniwersytecie SWPS (2015).

W swojej pracy kieruje się indywidualnym i holistycznym podejściem do pacjenta. Schemat pracy polega na przeprowadzeniu wywiadu, badania i obserwacji mowy, na podstawie których postawiona zostanie diagnoza lub opinia logopedyczna, bądź neurologpedyczna. Współpracuje z osobami z dysklesją, dysortografią, dysgrafią oraz prowadzi terapie lopodyczne dla osób w każdym wieku. Zajęcia i terapie stara się urozmaicać wykorzystując różne pomoce logopedyczne, które ułatwiają i uprzyjemniają naukę.

Mindhealth logo