Specjaliści

Mgr Karol Bieńkowski

Mgr Karol Bieńkowski jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz psychoterapeutą CBT w trakcie szkolenia. Ukończył również kurs Praktycznej Diagnozy Psychologicznej i stale poszerza swoje kompetencje.

Praktyki zawodowe odbył w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, gdzie
pracował jako psycholog, na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym i na Oddziale Rehabilitacji
Kardiologicznej.

Pracuje w nurcie poznawczo behawioralnym, udzielając wsparcia osobom cierpiącym z
powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, doświadczającym problemów w relacjach,
nadmiernym stresem czy brakiem asertywności.

Priorytetem dla niego jest niesienie pomocy - skupia się na tym, by osoby korzystające z
jego usług osiągnęły zamierzone efekty i stara się stworzyć ku temu jak najlepsze warunki.
W pracy kieruje się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i kodeksem etycznym
PTTPB.

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Mindhealth logo