Specjaliści

Mgr Jolanta Smoczyńska

Magister Jolanta Smoczyńska jest dyplomowanym psychologiem. Przyjmuje w Warszawie w Centrum Zdrowia Psychicznego na ul. Racławickiej.

Mgr Jolanta Smoczyńska