Specjaliści

Mgr Jolanta Smoczyńska

Magister Jolanta Smoczyńska jest terapeutą środowiskowym. Przyjmuje w Warszawie w Centrum Zdrowia Psychicznego na ul. Racławickiej w ramach NFZ.

Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi i ich rodzinami w placówce wsparcia dziennego – od 3. roku życia dziecka do momentu ukończenia przez nie szkoły średniej. Zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzi grupy socjoterapeutyczne i dogoterapię.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, a także studia podyplomowe w zakresie:

 • edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • pomocy psychologicznej i socjoterapii;
 • coachingu.

Była uczestniczką wielu kursów i szkoleń specjalistycznych, m.in.:

 • Doradca zawodowy młodzieży;
 • Mediacja rodzinna;
 • Jak pomóc rodzinie w konflikcie;
 • Rozwój młodzieży w wieku szkoły gimnazjalnej;
 • Trening Zastępowania Agresji;
 • Dogoterapia;
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • Warsztaty poświęcone Zespołowi Nadpobudliwości Psychoruchowej – Interwencji Poznawczo-Behawioralnej;
 • Szkolenie Umiejętności Dialogu Motywującego.
Mgr Jolanta Smoczyńska