Specjaliści

Mgr Joanna Zaręba

Magister Joanna Zaręba ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jest absolwentką Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs Socjoterapii, a aktualnie uczęszcza na Studium z Psychoterapii poznawczo-behawioralnej młodzieży oraz dzieci.

Pracuje z osobami od 1 do 17 roku życia, chętnie przeprowadza konsultacje oraz udziela wsparcia rodzicom swoich pacjentów, opierając się przede wszystkim na Szkole dla Rodziców i Wychowawców oraz Pozytywnej Dyscyplinie. Konsultacje przeprowadza w grupach, jak i indywidualnie stosując Trening Umiejętności Społecznych i socjoterapię.

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi w tym odbyła staż m.in. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zdobyła także doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej.

Specjalizuje się w pracy z pacjentami doświadczającymi trudności emocjonalnych, zaburzeń lękowych, problemów związanych z dojrzewanie, stwarzającymi problemy wychowawcze, a także z osobami z zespołem nadpobudliwości ruchowej, agresywnych, bądź będącymi ofiarami przemocy. Udziela wsparcia pacjentom z rodzin nadużywających używek.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo