Specjaliści

Mgr Joanna Gołębiewska

Mgr Joanna Gołębiewska ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując m.in. w poradni zdrowia psychicznego, oddziałach psychiatrycznych. Współpracowała również ze służbami mundurowymi.

Stale poszerza swoją wiedzę specjalistyczną, biorąc udział w konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego osób dorosłych, szkoleniach z zakresu terapii krótkoterminowej i diagnozy psychologicznej.

Interesuje się zagadnienia z obszaru psychologii klinicznej osoby dorosłej. Pomaga osobom w kryzysie psychicznym, doświadczającym trudności w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Wspiera i pracuje terapeutyczne z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, wykonuje diagnozy psychologiczne.

Jest w trakcie rocznego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Mgr Joanna Gołębiewska traktuje każdą osobę indywidualnie, wspólnie z Pacjentem stara się wypracować odpowiednią formę pomocy.

Mindhealth logo