Specjaliści

Mgr Joanna Dzik

Mgr Joanna Dzik jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Pomaga osobom dorosłym, od 18. roku życia.

Towarzysząc klientom na drodze lepszego zrozumienia swojego świata wewnętrznego, kieruje się bezwarunkową akceptacją i empatią. Z ciekawością drugiego człowieka, stara się budować z klientem relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym szacunku.

Mgr Joanna Dzik wspiera osoby, które:

  • chcą się rozwijać, przyjrzeć się swojemu życiu,
  • oświadczają różnych trudności w życiu osobistym i zawodowym,
  • przeżywają problemy emocjonalne,
  • cierpią z powodu silnego stresu,
  • chcą pracować nad relacjami z bliskimi.
Mgr Joanna Dzik