Specjaliści

Mgr Joanna Buczek

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Psycholog w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Szkołę Psychoterapii DIALOG w Warszawie, które przygotowuje do prowadzenia psychoterapii integracyjnej (łączącej różne podejścia terapeutyczne) oraz systemowej (rodzinnej). Szkolenie to ma atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Magister Joanna Buczek odbywała praktyki na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Pracowała też Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „Elmar” (gdzie prowadziła konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży), w Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Częstochowie oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.

W swojej pracy z Pacjentami specjalistka stara się budować bezpieczną, pełną akceptacji i wspierającą atmosferę. Pomaga Pacjentom powyżej 7. roku życia, wspierając ich psychologicznie i prowadząc psychoedukację (m.in. w zakresie samoregulacji nastroju i emocji, radzenia sobie ze stresem, kształtowania obrazu siebie oraz budowania zdrowej i stabilnej samooceny). Ma certyfikat trenera TUS. Pracując z dziećmi i młodzieżą, zwraca szczególną uwagę na system rodzinny. Wspiera także rodziców, pomagając im budować odpowiednią komunikację i relacje oraz rozwiązywać problemy wychowawcze.

Mgr Joanna Buczek