Specjaliści

Mgr Gabriela Droździel

Magister Gabriela Droździel jest certyfikowanym trenerem, coachem, doradcą zawodowym oraz mediatorem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ponadto w ramach studiów podyplomowych skończyła diagnozę psychologiczną w praktyce klinicznej na SWPS w Warszawie oraz terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń u dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r. ż. Prowadzi konsultacje również dla rodzin, par i firm z zakresu psychologii, diagnozy psychologicznej, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i psychologii pracy. Zajmuje się trudnościami wieku dojrzewania oraz tymi związanymi z kryzysem rozwojowym osób dorosłych. Wspiera w przypadku wypalenia i stresu związanego z życiem zawodowym, motywuje w rozwoju kompetencji społecznych oraz pomaga w trudnościach emocjonalnych, takich jak lęk, gniew czy smutek. Posiada doświadczenie w zakresie diagnostyki osobowości zdrowej, temperamentu, ADHD młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się również doradztwem zawodowym, diagnozowaniem uzdolnień oraz IQ. Prowadzi terapie grupowe w obszarze komunikacji międzyludzkiej i wspierające wzajemne porozumienie. W pracy coachingowej pomaga definiować cele oraz wspiera w działaniach do ich osiągnięcia. Prowadzi również grupowe szkolenia i warsztaty.

Mindhealth logo