Specjaliści

Mgr Damian Kasza

Absolwent psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu o specjalności Neuropsychologia. Ma doświadczenie w pracy w szkołach podstawowych, średnich oraz specjalnych, placówkach opiekuńczych, fundacjach i poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Pomaga  dorosłym (powyżej 18. r.ż), osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom, niezależnie od wyznawanego przez Pacjenta systemu wartości — zaprasza osoby LGBT.

Wsparcie psychologiczne mgr Damian Kasza traktuje jako rodzaj drogi do obranego celu, którą Pacjent ma do przejścia. Psycholog jest pomocą w jej przebyciu, ukierunkowując Pacjenta na możliwe rozwiązania i wskazując mu optymalne narzędzia. Zdaniem specjalisty pomoc nie byłaby możliwa bez relacji Pacjent-psycholog, rozumianej jako ich wzajemne oddziaływanie na siebie: Pacjent wyraża swoje potrzeby, a specjalista na nie odpowiada.

W relacji z Pacjentem kładzie największy nacisk na poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i zrozumienie. Stosuje takie metody jak wywiad, dialog, psychoedukacja i elementy terapii behawioralnej. Wykorzystuje testy i kwestionariusze.

Mgr Damian Kasza