Specjaliści

Mgr Beata Burnos

Specjalista zajmuje się osobami dorosłymi i grupami terapeutycznymi.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku na kierunku psychologia kliniczna. Obecnie jest na zaawansowanym etapie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Stale podnosi swoje kwalifikacje, a pracę poddaje systematycznej superwizji. Obecnie pracuje jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy w nurcie analitycznym w Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych MD Care w Dworakach-Staśkach oraz na oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w szpitalu MSWiA w Białymstoku, tam również przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Mgr Beata Burnos