Specjaliści

Mgr Anna Dąbrowska

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi,
 • grupami terapeutycznymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku ukończyła szkolenie organizowane przez Centrum Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Warszawie i uzyskała dyplom terapeuty poznawczo-behawioralnego Oxford Cognitive Therapy Centre. Jest certyfikowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – certyfikat nr 168. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od 2005 roku pracuje jako psychoterapeuta, prowadząc terapie indywidualne i grupowe. Pomagam osobom z problemami osobowościowymi oraz nerwicowymi (ataki paniki, fobie, nerwica natręctw- OCD, lęk społeczny, lęk o zdrowie).

Obszary specjalizacji:

 • depresja,
 • fobie,
 • lęk społeczny,
 • mobbing,
 • molestowanie,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • problemy małżeńskie/problemy par,
 • problemy rodzinne,
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie,
 • samookaleczenia,
 • stany lękowe,
 • stres,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe inne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).
Mgr Anna Dąbrowska