Specjaliści

Mgr Aneta Kamińska

Psycholog i neuropsycholog przyjmujący w MindHealth w Poznaniu. Aboslwentka psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas pracy nad funkcjami poznawczymi z Pacjentami po operacjach głowy (głównie z afazją) oraz prowadząc warsztaty z terapii zajęciowej w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Udziela wsparcia psychologicznego i diagnozuje na oddziale neurologicznym oraz oddziale leczenia udarów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Pracuje także w Dziennym Domu Opieki Medycznej, gdzie pomaga Pacjentom po hospitalizacji, których stan wymaga działań usprawniających funkcje poznawcze, psychoedukacji i wzmożonej opieki. Pracuje indywidualnie z Pacjentami powyżej 12 r.ż. i rodzicami młodzieży w Instytucie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

W swojej pracy mgr Aneta Kamińska korzysta z aktualnej wiedzy psychologii klinicznej. Inspiruje się głównie nurtem poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym. Za cel swojego działania uważa kierowanie Pacjentów w kierunku świadomego rozumienia siebie: swoich potrzeb, emocji i zachowań. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zakres pomocy świadczonej przez specjalistkę to m.in.:

diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna;
zaburzenia osobowości;
• zaburzenia nastroju;
• niskie poczucie własnej wartości;
depresja;
fobie i zaburzenia lękowe;
• kryzys życiowy, emocjonalny lub zawodowy;
• zaburzenia psychosomatyczne;
• problemy w relacjach międzyludzkich;
• nerwica natręctw;
zespół stresu pourazowego.

Mgr Aneta Kamińska