Specjaliści

Mgr Aneta Kamińska

Psycholog i neuropsycholog, aboslwentka psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie kształci się w zakresie psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu w nurcie integracyjnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas pracy z Pacjentami po operacjach głowy (głównie z afazją) oraz prowadząc warsztaty z terapii zajęciowej w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Pracowała także w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielając wsparcia Pacjentom po hospitalizacji, których stan wymaga działań usprawniających funkcje poznawcze.

Diagnozuje neuropsychologicznie na oddziale neurologicznym oraz oddziale leczenia udarów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

W swojej pracy mgr Aneta Kamińska korzysta z aktualnej wiedzy psychologii klinicznej. Udziela wsparcia psychologicznego osób dorosłych. Inspiruje się głównie nurtem integracyjnym. Za cel swojego działania uważa kierowanie Pacjentów w kierunku świadomego rozumienia siebie: swoich potrzeb, emocji i zachowań. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zakres pomocy świadczonej przez specjalistkę to m.in.:

diagnoza neuropsychologiczna;
• trening funkcji poznawczych;
zaburzenia osobowości;
• zaburzenia nastroju;
• niskie poczucie własnej wartości;
depresja;
fobie i zaburzenia lękowe;
• kryzys życiowy, emocjonalny lub zawodowy;
• zaburzenia psychosomatyczne;
• problemy w relacjach międzyludzkich;
• nerwica natręctw;
zespół stresu pourazowego.

Mgr Aneta Kamińska