Specjaliści

Mgr Aleksandra Antosik  

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi,
 • grupami terapeutycznymi.

Obszary specjalizacji:

 • anoreksja, bulimia,
 • bezsenność i inne zaburzenia snu,,
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia),
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk społeczny
 • mobbing,
 • molestowanie,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • ortoreksja,
 • problemy alkoholowe,
 • problemy małżeńskie/problemy par,
 • problemy rodzinne,
 • problemy seksualne,
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie,
 • samookaleczenia,
 • stany lękowe,
 • stres,
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.),
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe inne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).

Kwalifikacje i doświadczenie:

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT-EDU. Jest certyfikowanym terapeutą (certyfikat nr 134) i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz szkolenie terapii EMDR. W pracy z pacjentami wykorzystuje również elementy terapii schematu, terapii interpersonalnej oraz skoncentrowanej na emocjach (EFT). Swoje kwalifikacje rozwija, regularnie szkoląc się w nurcie tzw. trzeciej fali terapii CBT. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych, z syndromem DDA i DDD.

Mindhealth logo