Specjaliści

Mgr Agnieszka Wilkanowska-Szczęsna

Przyjmuje Pacjentów od 12 do 18 roku życia oraz osoby dorosłe. W pracy z Pacjentem pracuje w oparciu o dialog motywujący oraz techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Edukacja:

 • Uniwersytet SWPS -  psychologia;
 • Uniwersytet Gdański - socjologia;
 • Polski Instytut Dialogu Motywującego - Dialog Motywujący;
 • ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych -Kurs socjoterapeutyczny;
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie:

 • diagnosta w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
 • konsultacje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost;
 • publikacje z zakresu zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; 
 • Szpital Dziecięcy Polanki.

Zakres porad:

 • zaburzenia zachowania;
 • wypalenie zawodowe;
 • zaburzenia związane z przewlekłym stresem;
 • psychoedukacja - z zakresu strategii radzenia sobie ze stresem, podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych;
 • kryzys emocjonalny;
 • rozwód.
Mgr Agnieszka Wilkanowska-Szczęsna