Specjaliści

Mgr Agnieszka Wilkanowska-Szczęsna

Psycholog i socjolog, przyjmuje Pacjentów od 12. do 18. roku życia oraz osoby dorosłe. Absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe z Dialogu Motywującego, kurs socjoterapii oraz kurs trenera Treningu Umiejętności Społecznych. Jest autorką publikacji z zakresu zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zdobywała w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost,  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pisząc diagnozy psychofizyczne dla dzieci w pieczy zastępczej, obecnie pracuje jako psycholog szkolny.

Wspiera młodzież od 12. roku życia, rodziców dzieci z zaburzeniami lękowymi, w sytuacjach kryzysu emocjonalnego, pomaga młodzieży i rodzicom podczas rozwodu, osobom w trudnych sytuacjach życiowych,  młodzieży z niskim poczuciem własnej wartości, wspiera w sytuacjach konfliktowych na linii rodzic- szkoła oraz w zakresie uzyskiwania i realizacji opinii i orzeczeń celem ułatwienia funkcjonowania dziecka z trudnościami w środowisku szkolnym. Prowadzi psychoedukację z zakresu strategii radzenia sobie ze stresem, podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

W pracy z Pacjentem pracuje w oparciu o dialog motywujący oraz techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę, korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Mindhealth logo