Specjaliści

Mgr Agnieszka Pachela

Absolwentka psychologii ze specjalnością w zakresie seksuologii klinicznej oraz organizacji środowiska uczenia się u osób ze specyficznymi potrzebami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyła też 2-letnią, teoretyczną część studiów podyplomowych Seksuologia kliniczna — opiniowanie, edukacja, terapia. Obecnie uczestniczy w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Doświadczenia zawodowe mgr Agnieszki Pachel jako psycholog pochodzą z pracy w przedszkolu i szkołach podstawowych, gdzie wspiera rodziców i dzieci zmagające się z zaburzeniami i trudnościami natury psychicznej. Odbywa także staż na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Zalasewie, gdzie ma okazję pogłębiać wiedzę o diagnozie osób transsesksualnych.

W MindHealth: Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu prowadzi konsultacje psychologiczne i seksuologiczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci od lat 3. Pomagając dzieciom, współpracuje ściśle też z ich rodzicami. Obszar jej działania obejmuje problemy emocjonalne wychowawcze, kryzysy życiowe i te występujące w relacjach. Wspiera i edukuje Pacjentów w zakresie seksuologii.

Agnieszka Pachela
Mgr Agnieszka Pachela