Specjaliści

Mgr Agata Chmielarz

Mgr Agata Chmielarz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika oraz Logopedia Ogólna i Kliniczna.

Pracowała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy, przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, gdzie rozwijała swoje umiejętności zawodowe.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz młodzieży zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, spektrum autyzmu, afazją rozwojową i zaburzeniami artykulacji oraz specyficznymi zaburzeniami językowymi. Prowadzi także terapię osób dorosłych z wadami mowy i z afazją po urazie, bądź udarze.

Specjalizuje się w terapii logopedycznej seniorów z chorobami neurodegeneracyjnymi, terapii osób z afazją, terapii komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii osób z zaburzeniami artykulacji i terapii komunikacji językowej u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Stawia diagnozę logopedyczną oraz przeprowadza wczesną interwencję logopedyczną.

Mgr Agata Chmielarz