Specjaliści

Lek. Monika Matejuk

Lek. Monika Matejuk - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, pracując na oddziałach całodobowych (Oddział III Żeński, Oddział VII Kliniczny Psychiatrii Wieku Podeszłego, Oddział VI Kliniczny Psychiatrii Młodzieży) oraz w izbie przyjęć.

Ambulatoryjne doświadczenie zdobywała pracując w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.

Stara się pomagać pacjentom zmagającym się z zaburzeniami m.in. nastroju, psychotycznymi, lękowymi, osobowości, snu czy uzależnieniem.

Od początku lekarskiej drogi pracuję również w ramach POZ, nieustannie poszerzając swoją wiedzę nie tylko z zakresu psychiatrii.

Lek. Monika Matejuk regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach. Diagnozując i lecząc kieruje się aktualnymi zasadami EBM. Podstawą pracy jest dla niej partnerska relacja z pacjentem oraz całościowe spojrzenie na jego problem.

Lek. Monika Matejuk