Specjaliści

Lek. Michał Kurek

Lekarz psychiatra. Ukończył II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym, zastępował kierownika oddziału detoksykacyjnego, pracował jako lekarz izby przyjęć. Od 2017 roku prowadzi również pacjentów w poradni zdrowia psychicznego. W roku 2021 zdał egzamin specjalizacyjny i od tego czasu pracuje w Mazowieckim Szpitalu MindHealth im. prof. Antoniego Kępińskiego. Prowadził zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczył w wielu konferencjach psychiatrycznych.

Pomaga Pacjentom dorosłym i wydaje zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych. Zajmuje się leczeniem następujących problemów i zaburzeń:

 • ADHD;
 • bezsenność i inne zaburzenia snu;
 • choroba Alzheimera i inne otępienia;
 • DDA, DDD, współuzależnienie;
 • depresja;
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia);
 • interwencja kryzysowa;
 • lęk społeczny (fobia społeczna);
 • mobbing;
 • napady paniki;
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • alkoholizm;
 • problemy małżeńskie/par;
 • problemy rodzinne;
 • problemy seksualne;
 • przemoc;
 • psychogeriatria;
 • samookaleczenia;
 • schizofrenia i inne psychozy;
 • tiki i zespół Tourette’a;
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.);
 • uzależnienie od leków;
 • uzależnienie od narkotyków;
 • wypalenie zawodowe;
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia pamięci;
 • zaburzenia psychiczne wieku starczego;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia związane ze stresem;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).

Ambulatoryjnie przyjmuje Pacjentów w Centrum Terapii Psychomedica.

Lek. Michał Kurek