Specjaliści

Lek. Michał Kurek

Lekarz psychiatra. Ukończył II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie pracował w oddziale ogólnopsychiatrycznym, zastępował kierownika oddziału detoksykacyjnego, pracował jako lekarz izby przyjęć. Od 2017 roku prowadzi również pacjentów w poradni zdrowia psychicznego. W roku 2021 zdał egzamin specjalizacyjny i od tego czasu pracuje w Mazowieckim Szpitalu MindHealth im. prof. Antoniego Kępińskiego. Prowadził zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczył w wielu konferencjach psychiatrycznych.

Pomaga Pacjentom dorosłym i wydaje zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych. Zajmuje się leczeniem następujących problemów i zaburzeń:

Ambulatoryjnie przyjmuje Pacjentów w Centrum Terapii Psychomedica.

Mindhealth logo