Specjaliści

Lek. med. Gabriela Dąbrowska

Lekarz nauk medycznych Gabriela Dąbrowska w 1987 roku ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie odbyła roczny staż w Padvie. W latach 1990-1993 zdała egzaminy specjalizacyjne I i II stopnia z psychiatrii w I Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie ówcześnie pracowała.

Swoje prawie 30letnie doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała biorąc udział w szkoleniach z m.in. elektroencefalografii i psychoterapii, które posiadały atesty Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w organizowanym przez Uniwersytet Sheffield SEPTIMUS Postgraduate Course in Psychotherapy.

Pracuje z osobami od 15 roku życia, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi takimi jak zaburzenia koncentracji, odżywiania, emocjonalne oraz osobowości. Ponadto przyjmuje pacjentów doświadczających psychozy, fobii społecznych, schizofrenii, depresji, bezsenności, nerwic i zespołu stresu pourazowego.

Mindhealth logo