Specjaliści

Lek. med. Aleksandra Gawryś-Żoch

Lekarz medycyny Aleksandra Gawryś-Żoch pracuje jako lekarz psychiatra od 2001 roku. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim, specjalizację z psychiatrii odbyła w ramach etatu rezydenckiego w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2007 roku uzyskała tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Ponadto ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB i została certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Oprócz praktyki lekarskiej prowadziła zajęcia z psychiatrii dla studentów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dla studentów Wydziału Psychologii SWPS. Od 13 lat pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” oraz kontynuuje działalność dydaktyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w oddziałach szpitalnych oraz w opiece ambulatoryjnej.

W codziennej pracy zajmuje się diagnozą i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi i psychotycznymi. Prowadzi konsultacje w zakresie zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, takich jak depresja, dystymia czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenii, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń adaptacyjnych, PTSD, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń pamięci. Lekarz posiada uprawnienia do wypisywania recept na leki refundowane, wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA oraz zaświadczeń lekarskich. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Mindhealth logo