Specjaliści

Lek. Krzysztof Zabłocki

Krzysztof Zabłocki jest specjalistą psychiatrą, który swój tytuł zawodowy zdobył na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Pracował na oddziałach psychiatrycznych, detoksykacyjno-odwykowych, zaburzeń nerwicowych oraz psychosomatycznych i psychiatrii sądowej. Doświadczenie zawodowe rozwijał pracując także w poradnictwie ambulatoryjnym w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego w Ścinawie.

Jest współautorem artykułów naukowych o tematyce otępień w prasie medycznej, które publikował z profesorem Jerzym Leszkiem. Tematy artykułów to Problemy opiekuńczo-lecznicze w terminalnej fazie choroby Alzheimera oraz Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępień. Uczestniczył także w pisaniu jednego z rozdziałów podręcznika, który dotyczył problematyki otępienia czołowo-skroniowego. Pracował jako badacz w wieloośrodkowych i międzynarodowych badanach klinicznych, które polegały na ocenie skuteczności, a także bezpieczeństwa eksperymentalnych leków w leczeniu choroby Alzheimera (badania Daybreak, Tauriel, Adamant, Emerge).

Współpracuje ze szpitalem Norra Älvsborgs Länssjukhus w Trollhättan w Szwecji.

Lek. Krzysztof Zabłocki