Specjaliści

Lek. Jamilah Younes

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi

Obszary specjalizacji:

  • uzależnienie od alkoholu,
  • zaburzenia nastroju (depresja),
  • zaburzenia nerwicowe,
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych,
  • zaburzenia związane ze stresem,
  • zaburzenia psychotyczne.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie od 2002 roku. Aktualnie odbywa ostatni rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W latach 2004-2005 pracowała w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci. Współpracowała z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy, w tym z psychiatrycznym oddziałem młodzieżowym oraz ośrodkiem terapii uzależnień dla osób z podwójną diagnozą.

W latach 2005-2010 odbywała szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii, pracując jako lekarz rezydent w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Od września 2008 roku pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz współuzależnionymi w jednej z warszawskich poradni. Współpracowała jako terapeuta przy prowadzeniu terapii grupowej dla osób z doświadczeniem psychozy.

Lek. Jamilah Younes