Specjaliści

Lek. Irmina Sadowska

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

 • depresja,
 • bezsenność,
 • fobie,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • stres i zaburzenia z nim związane,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • choroba Alzhimera,
 • nadużywanie leków nasennych.

Kwalifikacje i doświadczenie:

W 2001 roku ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku. W 2010 r. uzyskała stopień specjalisty psychiatry.

Swoje życie zawodowe i specjalizację związała z IV Kliniką Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Szpitalem Bielańskim.

Lek. Irmina Sadowska