Specjaliści

Mgr inż. Ewa Giełdon

Psycholog i coach, Edukator Pozytywnej Dyscypliny. Absolwentka psychologii ze specjalizacją: psychologia kliniczna oraz sądowo-penitencjarna na Uniwersytecie Gdańskim.

Ukończyła także następujące szkolenia:

 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Zachowania samobójcze – metody postępowania i sposoby pracy;
 • Montessori do lat 3;
 • Trening umiejętności społecznych – TUS;
 • Pozytywna Dyscyplina dla Rodziców;
 • Szkolenie na Edukatora Pozytywnej Dyscypliny;
 • Diagnostyka inteligencji emocjonalnej u młodzieży;
 • Akademia Trenera Biznesu;
 • Myślenie krytyczne w edukacji;
 • Coaching;
 • PTSD — Zespół Stresu Pourazowego.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i zajęcia wspomagające samorozwój, pomaga także rodzicom wychowującym dzieci.
Myślą przewodnią pracy mgr Ewy Giełdon jest stwierdzenie, że człowiek jest cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwiązania.

Przyjmuje w MindHealth w Toruniu przy ul. Jana Matejki.

Mindhealth logo