Specjaliści

Dr n. med. Urszula Łopuszańska

Dr n. med. Urszula Łopuszańska ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej z neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką studiów doktoranckich z zakresu biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2023 rozpoczęła szkołę psychoterapii: studia podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, WSB-NLU.

Ma wieloletnie doświadczenie terapeutyczne. Swój warsztat pracy z klientem doskonaliła zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W praktyce terapeutycznej kieruje się głównie zasadami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, zaliczanej do krótkoterminowego nurtu postmodernistycznego. Ukończyła wiele szkoleń w tym zakresie i w dalszym ciągu doskonali swój warsztat pracy. Na co dzień pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii medycznej i klinicznej w dziedzinie nauk medycznych.

Pomaga dorosłym oraz parom doświadczającym różnych trudności, kryzysów czy zaburzeń zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje superwizji.

W pracy posługuje się językiem polskim i angielskim.

Dr n. med. Urszula Łopuszańska