Specjaliści

Dr n. med. Jan Brykalski

Psychiatra, Zastępca Kierownika Oddziału Psychiatrii Szpitala MindHealth. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 r. W roku 2009 uzyskał dyplom specjalisty psychiatry. W 2013 r. obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 2002-2013 pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym, w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych w Szpitalu Bielańskim.

W roku 2005 uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego.

W 2012 r. odbył szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. W latach 2014-2016 był konsultantem psychiatrą w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie. W latach 2017-2019 kierował oddziałem dziennym psychiatrycznym (oddziałem rehabilitacyjnym i oddziałem terapeutycznym leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim.

Zajmuje się młodzieżą w wieku 16-18 lat i Pacjentami dorosłymi. Wydaje zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych oraz zaświadczenia do uzyskania pozwolenia na broń. Jego obszary specjalizacji to:

 • choroba Alzheimera i inne otępienia;
 • DDA, DDD;
 • depresja;
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia);
 • interwencja kryzysowa;
 • lęk społeczny/fobia społeczna;
 • mobbing;
 • mutyzm wybiórczy;
 • napady paniki/lęk napadowy/lęk paniczny
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją;
 • alkoholizm;
 • problemy małżeńskie/problemy par, wsparcie okołorozwodowe;
 • problemy rodzinne;
 • przemoc;
 • psychoedukacja rodziców;
 • samookaleczenia;
 • schizofrenia i inne psychozy;
 • stany lękowe;
 • stres;
 • tiki nerwowe i zespół Tourette’a;
 • uzależnienie od leków;
 • wypalenie zawodowe;
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia pamięci;
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia związane ze stresem;
 • zespół Aspergera;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).

Ambulatoryjnie przyjmuje Pacjentów w MindHealth Przasnyska i MindHealth Myśliborska.

Dr n. med. Jan Brykalski