Specjaliści

Dr n. med. Jan Brykalski

Psychiatra, Zastępca Kierownika Oddziału Psychiatrii Szpitala MindHealth. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 r. W roku 2009 uzyskał dyplom specjalisty psychiatry. W 2013 r. obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W latach 2002-2013 pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym, w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych w Szpitalu Bielańskim.

W roku 2005 uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego.

W 2012 r. odbył szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. W latach 2014-2016 był konsultantem psychiatrą w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie. W latach 2017-2019 kierował oddziałem dziennym psychiatrycznym (oddziałem rehabilitacyjnym i oddziałem terapeutycznym leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim.

Zajmuje się młodzieżą w wieku 16-18 lat i Pacjentami dorosłymi. Wydaje zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych oraz zaświadczenia do uzyskania pozwolenia na broń. Jego obszary specjalizacji to:

Ambulatoryjnie przyjmuje Pacjentów w Centrum Terapii ProPsyche i w Centrum Terapii Myśliborska.

Mindhealth logo