Specjaliści

Dr hab. n. med. Sławomir Murawiec

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy w różnych obszarach psychiatrii. Aktualnie skoncentrowany na indywidualnym, trafnym doborze leków w terapii depresji, lęku, zaburzeń snu i trudnościach adaptacyjnych w zależności od potrzeb i sytuacji osoby leczonej. Opublikował wiele prac i jest autorem licznych wystąpień konferencyjnych poświęconych tematyce doboru profilu działania leku do indywidualnego profilu osoby Pacjenta. Wspomaga się w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem psychoterapeutycznym.

Uzyskał specjalizację i obronił doktorat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii pod kierownictwem Prof. Marka Jaremy. Równocześnie uczestniczył w szkoleniach psychoterapeutycznych, zakończonych uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brał udział w licznych szkoleniach zagranicznych, między innymi organizowanych przez Światową Organizację Psychiatryczną (Paryż), Instytut Psychiatrii w Londynie (Londyn) i Lundbeck Institute (Kopenhaga). Zasiadał wielokrotnie w międzynarodowych grupach ekspertów.

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, ponad 30 rozdziałów w podręcznikach i monografiach specjalistycznych. Opublikował wiele książek adresowanych do specjalistów, m.in. jest współredaktorem książki „Od neurobiologii do psychoterapii” i współautorem książek „Depresja 2016” i „Depresja 2017”, „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”, „Ornitologia terapeutyczna”. Jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika naukowego „Psychiatria”.

Laureat nagrody im. Stefana Ledera PTP za publikacje łączące wiedzę psychoterapeutyczną z neurobiologią (2014), nagrody „Złotej Synapsy” w kategorii zasłużony dla psychiatrii (2018), nagrody Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji „Aktywny w walce z depresją. W uznaniu zasług w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz w podziękowaniu za działalność edukacyjną i prozdrowotną na rzecz społeczeństwa” (2015). Otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł czasopisma „Lekarz POZ/General Practitioner” (2017) oraz dyplom „Promotor Wiedzy”, przyznaną przez „Puls Medycyny” (2019).

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczącym Komisji ds. Kultury i Sztuki ZG PTP oraz rzecznikiem prasowym Towarzystwa. Działając w sferze medialnej, kształtuje pozytywny obraz psychiatrii i psychoterapii w Polsce. Jest autorem wielu artykułów edukacyjnych dotyczących psychiatrii oraz wielokrotnie udzielał wypowiedzi medialnych na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia.

Mindhealth logo