Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Warszawa

Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie nr 58P mieści się na Mokotowie. Zapewnia wszechstronne wsparcie dla dzieci oraz młodzieży i ich rodzin.

Poradnia oferuje kompleksową diagnozę psychologiczną i wsparcie postdiagnostyczne.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Warszawa: widok gabinetu

W poradni można uzyskać wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Specjaliści przeprowadzają kompleksową diagnozę, pozwalającą na określenie poziomu intelektualnego, trudności emocjonalnych i społecznych, sprawności językowej i przyczyn ewentualnych trudności edukacyjnych i dysharmonii rozwojowych. Po postawieniu diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można uzyskać wsparcie w postaci odpowiednio dobranej terapii dla dzieci oraz porad dla rodziców i opiekunów.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie oferujemy:

I. Kompleksową diagnozę:

 • diagnoza psychologiczna (diagnoza zaburzeń emocjonalnych, diagnoza psychologiczna do orzecznictwa – testy psychologiczne, diagnoza intelektu i diagnoza testem ADOS-2). Specjaliści: Kamila Biernacka-Nowak (dzieci od 8 r.ż., młodzież, dorośli); Ewa Wyszyńska (małe dzieci, dzieci ze szkół podstawowych); Joanna Szymczuk (dzieci od 10 r.ż., młodzież);
 • diagnoza pedagogiczna:
  • diagnoza pedagogiczna w kierunku trudności szkolnych: dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia — specjaliści: Weronika Piasecka; Katarzyna Skonieczna; Aleksandra Wakuła, Ewa Wyszyńska;
  • diagnoza pedagogiczna w kierunku trudności szkolnych: dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia — specjaliści: Weronika Piasecka; Katarzyna Skonieczna; Aleksandra Wakuła, Ewa Wyszyńska;
  • diagnoza pedagogiczna w kierunku trudności szkolnych: dyskalkulia — specjaliści: Ewa Wyszyńska, Aleksandra Wakuła;
  • diagnoza pedagogiczna do orzecznictwa — specjaliści: Weronika Piasecka, Katarzyna Skonieczna;
 • diagnoza psychologiczna dla młodych dorosłych i dorosłych (diagnoza autyzmu: testy psychologiczne, diagnoza intelektu i diagnoza testem ADOS-2) — specjaliści: Kamila Biernacka-Nowak;

II. Konsultacje specjalistyczne:

 • psychologiczne — specjaliści: Kamila Biernacka-Nowak, Ewa Wyszyńska, Joanna Szymczuk, Aleksandra Wakuła;
 • pedagogiczne — specjaliści: Katarzyna Skonieczna;
 • logopedyczne (dzieci, młodzież, rodzice) — specjaliści: Anna Włodarczyk, Katarzyna Skonieczna;
 • rozwojowe dla małych dzieci do 6 r.ż. (diagnoza i terapia SI) — specjaliści: Barbara Darlinska.

III. Postępowanie terapeutyczne:

 • psychoterapia indywidualna — specjaliści: Anna Samsel, Małgorzata Kiczko, Małgorzata Ciania, Agnieszka Kurek, Dominika Ulanowska, Wiktor Warych, Julia Wierusz-Kowalska;
 • psychoterapia grupowa — specjaliści: Aleksandra Wakuła;
 • terapia pedagogiczna — specjaliści: Katarzyna Skonieczna;
 • terapia logopedyczna — specjaliści: Anna Włodarczyk, Katarzyna Skonieczna;

IV. Trening pewności siebie dla dzieci ze szkół podstawowych — specjaliści: Lidia Kowalczyk, Magdalena Orkisz-Kolesnikow;

V. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży — specjaliści: Aleksandra Wakuła (młodzież), Ewa Wyszyńska (dzieci ze szkół podstawowych);

VI. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu — specjaliści: Dorota Rybaczyk;

VII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych — specjaliści: Kamila Biernacka-Nowak, Ewa Wyszyńska, Joanna Szymczuk, Aleksandra Wakuła.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 58P: gabinet 2

PPP nr 58P może wydawać opinie o:

 • specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie;
 • objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych;
 • zwolnieniu z nauki drugiego języka;
 • potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego

Kontakt

 • ul. Sielecka 22 lok. 11
  00-738 Warszawa
 • 226 900 114
 • Godziny otwarcia:
  poniedziałek-piątek 8.00-20.30
Mindhealth logo